Powrót do strony głównej
Aneta

Dr Aneta

Nowak-Piechota

Doradca podatkowy i radca prawny

Wykształcenie

Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo podatkowe; rozprawa doktorska pt. „Podatek od wyjścia” obroniona z wyróżnieniem w 2017 r. na Uniwersytecie Łódzkim

Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, praca magisterska pt. „Taxation of investment income of individuals” obroniona w 2011 r.


Uprawnienia i certyfikaty

Doradca podatkowy (nr 12627)
Radca prawny (nr ŁD-2332)
Księgowy (I stopień)
Certificate of Advance English


Specjalizacja

Podatki dochodowe (CIT + PIT) w e-commerce


Przebieg kariery zawodowej

2017-obecnie
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

2014-obecnie
Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim– w roku bieżącym zajęcia dot. podatku dochodowego od osób prawnych oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Zarządzania Finansowego 

2011-obecnie
Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP

2017-2021
Jedna z firm Big4 

2009-2017
Duże łódzkie kancelarie, specjalizujące się w prawie podatkowym 


Ciekawe projekty

Wspiera polskie spółki w implementacji estońskiego CIT-u (pomogła już kilkunastu podmiotom)

Odbyła kilkadziesiąt konsultacji nt. Polskiego Ładu

Pomaga skorzystać programistom i software house-om z preferencyjnego opodatkowania IP Box (100% pozytywnych interpretacji podatkowych w tym zakresie)

Doradza w zakresie efektywnej podatkowo restrukturyzacji działalności gospodarczej (jest autorką kilkudziesięciu opinii podatkowych i tax manual-i dotyczących tego zagadnienia)

Pomagała identyfikować i minimalizować ryzyka podatkowe CIT w kilkunastu międzynarodowych korporacjach

Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (dotychczas broniła podatników w kilkuset postępowaniach podatkowych)

Odpowiedziała na kilkaset zapytań podatkowych w ramach usługi tax hotline


Nagrody i osiągnięcia

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (2018)

II miejsce oraz Nagroda Specjalna Doradców Podatkowych w konkursie zorganizowanym podczas VIII Letnich Warsztatach Doktoranckich za referat: „Ochrona gwarancji procesowych podatnika przez sądy administracyjne a przepisy o kontroli podatkowej przedsiębiorców” (2015)

Wyróżnienie za najlepszą odpowiedź na pytanie dotyczące etyki zawodowej w V edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy podatkowej Taxand Challenge (2012)

Nagroda I stopnia za glosę z zakresu prawa podatkowego, zaprezentowaną na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej – 14.12.2010 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych

Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2010)Inne

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw podatkowych, monografii, podręcznika akademickiego, artykułów oraz glos

Prelegentka (także jako sprawozdawca krajowy) i uczestniczka konferencji podatkowych w kraju i za granicą

Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych (koordynowanych m.in. przez: IBFD w Amstrdamie, Wirtschaftuniersität we Wiedniu oraz Uniwersytet w Tilburgu)

Autorka ekspertyz oraz analiz przepisów przygotowanych na potrzeby procesu legislacyjnego

Trenerka na szkoleniach podatkowych


Języki

Angielski


AnetaAgnieszka

Poznaj

Tax Harmony

Poczytaj o innych członkach naszego zespołu.

Powrót do strony głównej


Copyright © 2022 taxharmony.pl